Monå

Ankkurikivi / Ankarsten

Ankkurikivi

Merellä on ollut suuri merkitys Monån asukkaille, paitsi kalastuksen ja saaliiden pyytämisen lisäksi myös kaupan ja liikenteen kannalta. Viljelijät rakensivat omia aluksiaan, joilla he kuljettivat tavaroita pääasiassa Ruotsiin. Skeppörenin nimi muistuttaa laivarakennusta. Anders Mattsson oli Monåkippari, joka vei kruunun puolesta 18 hevosta Tukholmasta Suomeen vuonna 1580. Rahtimaksu oli 1/2 kauhaa viljaa hevosta kohti, mikä on yhteensä noin 650 litraa. Hän olisi myös jakanut tämän kumppaninsa Iffvar Jönssonin (Karls) kanssa Oravaisesta. Oli tavallista, että kruunu sai halvalla rahdin talonpoikaismerimiehiltä, joilla ei ollut varattua paluukuormaa.

 

Nykyään Mataåsvikenissä on suuri kivi, jota kutsutaan emakko- tai ankkurikiveksi. Kivessä on porattu reikä, johon on ollut kiinnitettynä silmukka tai rengas. Ehkä Anders Mattsson ankkuroi aluksensa juuri siellä. Hän oli maanviljelijä Gästgivarsissa 1571-1604 ja silloin Matåsvikenin olisi pitänyt olla purjehduskelpoinen. Kivi on noin 100 m Åmanin tilalta (Moon Ranchin päärakennuksesta) pohjoiseen. Jos me samalta maatilalta menemme noin 100 m länteen, olemme Västan kaivon paikassa, joka on nykyään täytetty. Perimätiedon mukaan Gunilack oli asutettu tästä länsimaisesta Gästgivarsista.

Ankarsten

Havet har varit av stor betydelse för Monåborna, inte bara för fiskets och sälfångstens skull utan även för handel och samfärdsel. Bönderna byggde egna fartyg, på vilka de fraktade sina varor, främst till Sverige. Namnet Skeppören minner om skeppsbyggnad. Anders Mattsson var en Monåskeppare, som 1580 för kronans räkning fraktade 18 hästar från Stockholm till Finland. Fraktavgiften var 1/2 spann korn per häst, vilket sammanlagt blir ca 650 liter. Den skulle han dessutom dela med sin kompanjon Iffvar Jönsson (Karls) från Oravais. Det var vanligt att kronan passade på och fick billig frakt med bondeseglare, som inte hade någon bokad returlast.

 

I Mataåsviken som numera är åker finns en stor sten, som kallas sugg- eller ankarstern. I stenen finns ett borrat hål, där en ögla eller ring varit fäst. Kanske ankrade nämnde Anders Mattsson sin skuta just där. Han var bonde på Gästgivars 1571-1604 och då bör Matåsviken ha varit segelbar. Stenen finns ca 100 m norrom Åmans gård (Från huvudbyggnaden av Moon Ranch). Om vi från samma gård går ca 100 m västerut vi platsen för Västas brunn, som numera är igenfylld. Enligt traditionen var det från detta västra Gästgivars som Gunilack befolkades.